LANGSIGTET INVESTERING

Biotek-Medicinal

Momentum Markets melder ultimo oktober 2015 ud med et negativ call på den amerikanske biotek- og medicinalsektor. Det har ellers været vindersektorer i de seneste 5-6 år med stigninger på op til 600%. Ofte ser man at investorer ligger væsentligt overeksponeret i en sektor, efter at den har outperformet over en lang periode. Dette til trods for at de fundamentale faktorer har ændret sig. Efter en lang periode hvor sektoren har været fredet, har den nu tiltrukket offentligt søgelys på sig og er derfor sårbar overfor intensiveret offentlig regulering. Her tænker vi dels på prisfastsættelsen af lægemidler og skatte indgreb mod de såkaldte “inversion trades”, hvor større amerikanske firmaer overtage mindre medicinalselskaber i lande med skattefordele. For så at inkorporerer det samlede selskab der.

 

Vi forventer, at de fundamentale forhold slår igennem i 2016 og at vi de kommende år en væsentlig underperformance i begge sektorer.

Kursudvikling

ibb_03102016

Indlæg

Udvalgt

Boble i biotek- og medicinalaktierne

Domenick Beskos er i Børsen Play med en analyse af biotek- og medicinnalsektoren der viser en boble som er ved at briste.

Tema: Biotek-Medicinal, Red alert (Biotek-Medicinal boble)
Udvalgt

2016: Pas på “Mega Cap aktier” – Køb luftfartsaktier!

Vi vil se en stor sektorrotation, hvor investorer vil gå ud af blandt andet farma, biotek og forbrugsgoder for at gå over i cykliske aktier og ikke mindst luftfart, der sammen med industri bliver den store vindersektor i 2016.

Tema: Biotek-Medicinal, Luftfart

Sortering

Kronologisk

Sorter efter:

  • Kronologisk
  • Video
  • Podcast
  • Artikler

Han forudså nedturen hos Novo Nordisk: – Bunden er slet ikke nået

For to år siden forudsagde chefstrategen Domenick Beskos, at Novo Nordisk-aktien skulle falde drastisk. Nu er det sket, og der er stadig dystre tider.

Tema: Biotek-Medicinal

Boblen i Novo er et symptom på overvurderede danske aktier

I halvandet år har Novo-aktien været i en distributionsfase, hvor "velinformerede" investorer sælger løbende til "disinformerede" investorer. I denne periode har mediebilledet sovset investorerne ind i varmluft-historier og fjernet fokus fra fakta! Pandora og Genmab er igangværende eksempler på netop dette fænomen.

Tema: Biotek-Medicinal

Beskos forudså Novos nedtur – nu tror han på kurs 150

Novo fik lokket analytikere og investorer ind i deres egen boble. Dagens nye nedgraderede vækstmål vil ikke holde og nye nedrevideringer kommer i 1. kvartal 2017. De næste 3 år kan blive helt uden nogen vækst overhovedet.

Tema: Biotek-Medicinal

Novo er katalysator for 15% korrektion!

Det danske aktiemarkeds distributionsfase varsler en større korrektion. De institutionelle Investorer har nedbragt deres positioner, mens de mindre investorer har købt op. Den præmie som det danske marked har handlet til står for fald.

Tema: Biotek-Medicinal

Markederne holdes udelukkende oppe af forventninger om at lav/minus rentemiljøet fortsætter

Verdens centralbanker er fanget i en dødsspiral af økonomiske indgreb der dels ødelægger al traditionel bankvirksomhed og medfører skævvridning af pensionsmarkedet. Når tilliden svækkes, vil det først kunne ses i Japan, og en korrektion på 5-10% i aktiemarkederne vil indtræffe. Luftfart leverer bedste regnskaber i 10 år – men bliver ikke honoreret på børsen endnu. Novo står svagt i et diabetes marked der de næste 3 til 5 år, vil være under tiltagende prispres. Det er vores vurdering at ledelsen endnu engang undervurderer markedet. Twitter som vi anbefalede på 14 $ stiger pænt efter stigende opmærksomhed omkring deres platform som ledende indenfor ”Live Video Search”. Vi ser en 5 dobling af aktien. Overkapacitet vil fortsat presse olieprisen mod 20 $.

Tema: Biiotek-Medicinal, Olieprisen, Twitter

Novo presses af ændringer i det amerikanske diabetes marked

Øget konkurrence på diabetes markedet resulterer i faldende priser. Novo aktien som historisk har handlet til en præmie er sårbar, da udenlandske investorer nedprioriterer diabetes aktier og sælger ud af Novo. Novo aktien vil over de næste 12 måneder bevæge sig mod kurs 240.

Tema: Biotek-Medicinal

Biotek og medicinal vil forsat underperforme i 2016

Mange privatinvestorer ligger stadigvæk alt for eksponeret. Risiko for skuffende salg de kommende kvartaler kan ramme Genmab's aktiekurs. (Børsen Play har på foranledning af Genmab A/S nedklippet indslaget med 23 sek.)

Tema: Biotek - Medicinal, Red alert (Genmab)

Svaghedstegn i amerikanske aktier

Dollar svækkelse forstærker sektorrotation ud af healthcare/biotek.

Tema: Biotek-Medicinal

Sektorrotationen over i cykliske aktier fortsætter

Prispres og strukturændringer på indkøbssiden i det amerikanske insulinmarked slår igennem i Novos pejling for 2016. Hør de tre vigtige investeringstiltag for et godt afkast i 2016

Tema: Biotek-Medicinal

Derfor skal Novo-aktien ned i kurs 240 – svarende til 30 pct.

Novo er på vej ind i en periode, hvor aktien skal prissættes som et modent selskab. Chefstrateg, Domenick Beskos, er i Børsen Play med en analyse af Novo-aktien.

Tema: Biotek-Medicinal, Red alert (Novo)

Derfor vil biotekaktier fortsætte med at falde

Institutionelle investorer vil forsat nedvægte deres andel af biotek- og medicinalaktier i 2016 og 2017. Chefstrateg, Domenick Beskos, er i Børsen Play med en analyse af biotek-og medicinalsektoren.

Tema: Biotek-Medicinal

2016: Pas på “Mega Cap aktier” – Køb luftfartsaktier!

Vi vil se en stor sektorrotation, hvor investorer vil gå ud af blandt andet farma, biotek og forbrugsgoder for at gå over i cykliske aktier og ikke mindst luftfart, der sammen med industri bliver den store vindersektor i 2016.

Tema: Biotek-Medicinal, Luftfart

Medicinal- og biotekboblen er begyndt at briste

Medicinal- og biotekboble, finanssektoren og regnskaber fra bl.a. Apple og Alibaba. Chefstrateg Domenick Beskos fra Momentum Markets er med i studiet.

Tema: Biotek-Medicinal

Boble i biotek- og medicinalaktierne

Domenick Beskos er i Børsen Play med en analyse af biotek- og medicinnalsektoren der viser en boble som er ved at briste.

Tema: Biotek-Medicinal, Red alert (Biotek-Medicinal boble)

Boble punktering i biotek- og medicinal sektoren!

Mange lighedstegn med "dot com" chrashet i 2000, hvor it-sektorens patenter blev reguleret af myndighederne. Den igangværende sektor-rotation ud af biotek- og medicinal aktier, vil tilgodese aktier inden for luftfart og andre konjunkturfølsomme sektorer.

Tema: Biotek-Medicinal

Rusland er i år verdens bedste aktiemarked

Momentum Markets har ved årsskiftet købt sig ind i Ruslands bank- og detail sektor. Strukturelle ændringer i den amerikanske sundhedssektor kan modarbejde Novo Nordisk aktiekurs. Vi anbefaler at undgå aktien, som er sårbar for nedjusteringer.

Tema: Sberbank, Biotek-Medicinal

Er Novo Nordisk overvurderet?

Momentums Chefstrateg Domenick Beskos er i studiet og forklarer hvorfor Momentum Markets ser Novo Nordisk aktien som en dyr prisfastsat aktie.

Tema: Biotek-Medicinal

Novo beroliger aktiefolket

Et overskud på 20 milliarder får Novo-aktien til at indhente tidligere kurstab. Jeg synes, det ligner en skjult nedjustering. I det hele taget synes jeg ikke, Novo længere kan betegnes som et selskab med så høj vækst, at det retfærdiggør de priser, aktien handles til. Domenick Beskos, chefstrateg i Momentum Markets.

Tema: Biotek-Medicinal

Novos høje salgsvækst er truet

Novo Nordisk tjener fortsat gode penge, men regner ikke med at kunne holde gamle vækstrater.

Tema: Biotek-Medicinal

Case:

Baggrund

L

Det sagde:

Kritikerne

L