LONG-TERM INVESTMENT

Long-term Investment

(EN) At kunne investere succesfuldt er et håndværk, der kræver både erfaring og metodik.

De finansielle markeder er dynamiske og ikke lineære. Vi er således ikke tilhængere af den udbredte “buy and hold strategy”. Vi er aktive, når vi mener, der er behov for det. Markederne er foranderlige, og vi forsøger at agere tilsvarende. Når fakta ændrer sig, ændrer vi vores strategi.

 

Vi er “Stock pickers”, det vil sige at vi bruger vores analysekræfter på at udvælge undervurderede selskaber til vores modelporteføljer. Det er en udbredt misforståelse, at de finansielle markeder er effektive. Det forudsætter nemlig, at al information er tilgængelig for alle og bliver fortolket på samme vis. Men de finansielle markeder vil over tid bevæge sig hen imod effektiv prisfastsættelse. De dygtige, og oftest de mest erfarne, fanger de rigtige informationer og trends først, resten retter ind bagefter.

 

Vi tilstræber at være på forkant af markedet, således at vores modelporteføljer kan skabe bedre afkast end de generelle indeks eller de nu så populære passive investeringer i samme (ETF’ere).

Makroøkonomi og geopolitik er vigtige forhold i forbindelse med analyse af de globale kapitalstrøms- og asset allokeringer. Vores chefstrateg Domenick Beskos har 30 års erfaring inden for dette felt.

At have en langsigtet investeringshorisont og fokusere på selskabernes langsigtede værdiskabelse øger porteføljernes immunforsvar mod negativ markedsstemning og fejlbeslutninger. Med det lange perspektiv kan negative- eller overoptimistiske markedsstemninger bruges til at justere porteføljen fordelagtigt ved at agere modsat den gængse markedsstemning.

 

I dagens markeder er investorerne ved at drukne i information! Det kan være svært at tolke de forskellige markedsaktørers ageren og interesser. Det er her, vi hjælper med analyser, der belyser markedsaktionen, samt klare handlingsplaner for hvordan din portefølje kan drage fordel deraf.

Momentum Markets:

Contact

Mail:                Phone:
Click Here       +45 33 68 15 40