LONG-TERM INVESTMENT

News

Listed below are the latest Momentum Markets media posts

 

 

Guld og guldmineaktier kan være et godt sted at være investeret i 2017

Konfrontatoriske Donald Trump er på nippet til at starte både handels- og valutakrig. Har han interesse i at skabe en krise på aktiemarkedet for på den måde at skabe konsensus i det republikanske parti?

Store aktiefald i vente i 2017 – Novo Nordisk vil fortsætte ned

Er aktiemarkederne på vej ind i en "perfekt storm" i januar 2017? Tilbageholdt skattesalg, fornyet svækkelse af den kinesiske valuta og institutionelle investorers rebalancering af porteføljerne er samlet en farlig cocktail i januar 2017.

Hvad kan man lære af svenske Fingerprint Cards nedtur i 2016?

Fingerprint Card var i 2015 investor-darling blandt danske investorer som købte sig ind i selskabet tæt på toppen. Vores analyse som vi redegjorde for i radio24syvs udsendelse den 8. januar 2016, tilsagde at stigningen byggede på et meget svagt fundament og vi advarede kraftigt mod at investerer i selskabet.

Tema: Red alerts

Aktiemarkedet godskriver alle de positive effekter af Trump

Men en ”re-rating” af amerikanske aktier, som medtager bagsiden af Trumps økonomiske politisk, vil ramme obligations- og aktiemarkederne hårdt!

Strategisk gennemgang af markedsudsigterne efter Trump

Sektorrotation over i finans og cykliske aktier, på bekostning af defensive aktier. OPEC enighed vil vare kort, udbud og store reserver vil guide markedet lavere. Store fald i obligationsmarkederne ignoreres i første omgang men kan blive en alvorlig trussel for den kortsigtede positive udvikling.

Undgå den næste aktiefælde

Value Traps er ofte solide aktieselskaber, som markedet traditionelt har haft stor tiltro til på grund af positive og selvforstærkende nøgletal. Pludselig står selskabet imidlertid over for strukturelle problemer, som end ikke ledelsen har set i øjnene.

Stor stigning i 10 årige renter er en trussel for aktiemarkedet

Sektorrotation ind i cykliske aktier skaber i første omgang stigninger efter Trump sejr. Men stigning i de 10 årige renter er en stor trussel for Risk Parity Funds, som ligger forkert investeret i obligationer og dyre teknologi og høj-dividende aktier. På kort sigt kan det trække hele aktiemarkedet ud i en større korrektion.

Pandora risikerer samme kursskæbne som Novo

Svaghed i det seneste regnskab varsler at selskabet kan miste sin vækststatus. Pandora har i år købt næsten 4% af egne aktier og dermed bidraget til en boble i aktien.

Tema: Red alerts

Links to:

Related topics

Hvad kan man lære af svenske Fingerprint Cards nedtur i 2016?

•  Red alerts


Pandora risikerer samme kursskæbne som Novo

•  Red alerts