LONG-TERM INVESTMENT

Top Calls

(EN) Fra tid til anden kommenterer Momentum Markets på udviklingen i de finansielle markeder. Dette til dels for at fremhæve oversete eller misforståede investeringscases, men også få at nedbryde spin og misinformation i markedet. Selv når fakta ændres reagerer mange investorer ikke på det, måske fordi de ikke kan gennemskue følgevirkningerne eller fordi deres rådgivere rådgiver imod det. Det kræver mod og indsigt at gå imod stemningen i markedet, men det er ofte profitabelt. Det er her sparringen med os er værdifuld.

 

Når ændringen i markedet er indtruffet, hævder mange at det havde de for øvrigt også forudset og rådgivet omkring. Men de færreste kan henvise til udmeldinger der er gjort koncist og faktuelt i et offentligt medie. Dem der kan det, har retten til at sige: “Hvad sagde vi….”

 

Posts

Danske aktier i et historisk perspektiv – 25 % fald forude!

Overinvestering skaber bobler, som man som investor bør beskytte sig imod. Sektorrotation skaber nye muligheder i selskaber som understøttes af ændringer i fundamentale forhold.

2016: Pas på “Mega Cap aktier” – Køb luftfartsaktier!

Vi vil se en stor sektorrotation, hvor investorer vil gå ud af blandt andet farma, biotek og forbrugsgoder for at gå over i cykliske aktier og ikke mindst luftfart, der sammen med industri bliver den store vindersektor i 2016.

Tema: Biotek-Medicinal, Luftfart

December korrektionen vil fortsætte ind i januar

Outperformance af Mega Caps i 2015, dækker over at de fleste aktier har givet negativt afkast i årets løb, og gør dermed aktiemarkedet sårbar på kort sigt. Chefstrateg, Domenick Beskos, er i Børsen Play med en analyse af den amerikanske renteforhøjelses effekt i aktiemarkederne.

Efter flere års investor afsky, er det nu tid til at købe luftfart

Air France – KLM kommer med deres bedste regnskab i 10 år og opjusterer deres forventninger til 2016. Domenick Beskos er i Børsen Play studiet, med en anbefaling af europæisk luftfart til den langsigtede investor.

Tema: Luftfart

Boble i biotek- og medicinalaktierne

Domenick Beskos er i Børsen Play med en analyse af biotek- og medicinnalsektoren der viser en boble som er ved at briste.

Tema: Biotek-Medicinal, Red alert (Biotek-Medicinal boble)

Olieprisen står overfor priskollaps

Chefstrateg Domenick Beskos redegør for hans forudsigelse, beskrevet i juli månedsrapporten TRENDENCY, om et forestående priskollaps i olie.

Tema: Olieprisen

Links to:

Related topics

2016: Pas på “Mega Cap aktier” – Køb luftfartsaktier!

•  Biotek-Medicinal
•  Luftfart


Efter flere års investor afsky, er det nu tid til at købe luftfart

•  Luftfart


Boble i biotek- og medicinalaktierne

•  Biotek-Medicinal
•  Red alert (Biotek-Medicinal boble)


Olieprisen står overfor priskollaps

•  Olieprisen