LONG-TERM INVESTMENT

Transparent information

 

(EN) I dagens markeder er investorerne ved at drukne i information! Det kan være svært at tolke de forskellige markedsaktørers ageren og interesser. Det er her, vi hjælper med analyser, der belyser markedsaktionen, samt klare handlingsplaner for hvordan din portefølje kan drage fordel deraf. Vi er uafhængige og bliver udelukkende honoreret af vores kunder i henhold til den aftale der er indgået mellem os. Vi modtager ingen honorering af 3. part.

 

Vi har således hverken politiske, branche- eller markedsmæssige interesser udover hvad der tjener vores kunder bedst som en samlet gruppe.

Momentum Markets:

Contact

Mail:                Phone:
Click Here      +45 36 98 11 22