LONG-TERM INVESTMENT

We are Stock pickers

(EN) At investere succesfuldt er et håndværk, der kræver både erfaring og metodik.

 

De finansielle markeder er dynamiske og ikke lineære. Vi er således ikke tilhængere af den udbredte “buy and hold strategy”. Vi er aktive, når vi mener, der er behov for det.

 

Markederne er foranderlige, og vi forsøger at agere tilsvarende. Når fakta ændrer sig, ændrer vi vores strategi.

Vi er “Stock pickers”, det vil sige at vi bruger vores analysekræfter på at udvælge undervurderede selskaber til vores porteføljer. Det er en udbredt misforståelse, at de finansielle markeder er effektive. Det forudsætter nemlig, at al information er tilgængelig for alle og bliver fortolket på samme vis.

 

Men de finansielle markeder vil over tid bevæge sig hen imod effektiv prisfastsættelse. De dygtige, og oftest de mest erfarne, fanger de rigtige informationer og trends først, resten retter ind bagefter.

Vi tilstræber at være på forkant af markedet, således at vores modelporteføljer kan skabe bedre afkast end de generelle indeks eller de nu så populære passive investeringer i samme.

 

Makroøkonomi og geopolitik er vigtige forhold i forbindelse med analyse af de globale kapitalstrøms- og asset allokeringer. Vores chefstrateg Domenick Beskos har 30 års erfaring inden for dette felt.

Momentum Markets:

Contact

Mail:                Phone:
Click Here           +45 33 68 15 40