LANGSIGTET INVESTERING

Investeringsrådgivning

Du kan blive individuel kunde hos Momentum Markets med en aftale om investeringsrådgivning. Det er klassisk porteføljemanagement hvor vi sammensætter din portefølje, med udgangspunkt i vores 3 kundeporteføljer, SwanNordic, RhinoGlobal og DragonGlobal,  så den afspejler din risikoprofil og ønsker om afkast. Du handler selv aktierne i eget depot på vores anvisninger.

 

En aftale om investeringsrådgivning starter altid med et møde, hvor vi får afdækket forventninger og tilsikrer en grundig præsentation af investeringstrategien. For os er det vigtigt at samarbejdet der opbygges er med henblik på en langsigtet relation.

Kort fortalt

Vi er investeringsrådgivere, og et samarbejde med os betyder, at du selv udfører handel med aktier i dit depot på basis af vores rådgivning. Vi bliver betalt af det overskud, vi genererer for din portefølje. Vi er uvildige rådgivere og modtager således ikke honorar eller præmieringer fra andre. Vores fokus er på det afkast, vi kan skabe for din portefølje.

 

Som udgangspunkt tager vi hverken fee for administration eller forvaltning, men bliver udelukkende honoreret af en procentdel af dit afkast.

 

Mange af vores kunder er pensionskunder, og vores performancefee bliver betalt direkte ud af pensionsdepotet, efter depotholders godkendelse. På den måde kan du fokusere på dit nettoafkast. Vores faktura er fradragsberettiget som omkostning i dit investeringsafkast på lige fod med andre direkte omkostninger. Du kan vælge mellem 3 forskellige modeller for beregning af vores honorar.

 

Inden vi kommer i gang med et samarbejde, er det nødvendigt med et møde med os for at få afsøgt, om vores forretningsmodel matcher din investeringserfaring og risikovillighed. Desuden afstemmes formålet med din investering inden et samarbejde indledes.

Fee

Du kan vælge mellem 3 afregningsmodeller, der alle har som udgangspunkt at Momentum Markets først er berettiget til et honorar når der er skabt et afkast.

 

Model 1:

1% årlig rådgivnings fee, der betales kvartalsvis forud med 0,25% af depotværdien. Derudover betales der 15% performance af pro anno afkastet, beregnet kvartalsvis.

 

Model 2:

Fra 0 til 15% betales 10%, fra 15 til 25% betales 20% og over 25% afkast betales 30% i performance fee.

 

Model 3:

Investor vælger et af nedenstående Benchmarks som porteføljens afkast måles op imod. Investor betaler 40% af den performance som porteføljen leverer, som er bedre end det valgte Benchmark.

 

• OMX C20 CAP indeks
• Eurostoxx 50 index
• Dow Jones 30 index
• S & P 500 index
• MSCI World index

Sådan får du en aftale

Vi holder et møde, hvor vi præsenterer Momentum Markets, vores investeringsstrategier og analyse redskaber. Du udfylder en kundeprofil, så vi kender til din baggrund og dine erfaringer med at investere.

 

Bliver vi enige om, at Momentum Markets skal være din porteføljemanager, indgår vi en aftale om investeringsrådgivning. Du kan allerede nu hente et kundeprofilskema, som du kan udfylde hjemme og sende til os. Når vi modtager skemaet, kontakter vi dig med henblik på at aftale det første møde.

 

Hent kundeprofil skema

Rent praktisk:

Du handler selv

Med individuel investteringsrådgivning handler du selv aktierne i dit VP depot i banken.

 

Vi giver dig besked om køb og salg af aktier via mail. Du handler selv ved at give din bank besked om at foretage handlerne. Efterfølgende sender du handelsnotaer fra banken til os, så vi kan opdatere din portefølje i dit “skyggedepot” hos os. Så har vi altid det fulde overblik over din portefølje.

 

Hvis du ikke ønsker at have besværet med at sende notaer, kan du give os “kik” til depotet, så henter vi selv noaterne.

 

Hvert kvartal opgør vi porteføljen, og beregner vores fee efter opnået afkast i perioden.

Link til vores:

Kundeporteføljer

swanNordicIcon rhinoGlobalIcon dragonGlobalIcon