LANGSIGTET INVESTERING

Tiden som medspiller

 

De finansielle markeder er dynamiske og ikke lineære. Det er en udbredt misforståelse, at de finansielle markeder er effektive. Det forudsætter nemlig, at al information er tilgængelig for alle og bliver fortolket på samme vis.

 

Men de finansielle markeder vil over tid bevæge sig hen imod effektiv prisfastsættelse. De dygtige, og oftest de mest erfarne, fanger de rigtige informationer og trends først, resten retter ind bagefter.

 

Vi tilstræber at være på forkant af markedet, således at vores porteføljer kan skabe bedre afkast end de generelle indeks eller de nu så populære passive investeringer i samme (ETF’ere).

 

Momentum Markets:

Kontakt

Mail:                Telefon:
Klik her           36 98 11 22