LANGSIGTET INVESTERING

Top Down Model

Ved at kigge på de globale økonomier oppe fra og ned, kan vi afkode hvilke parameter og kapitalstrømme som hhv. begunstiger eller begrænser økonomisk vækst.

 

I disse tider har OECD områdets centralbanker en i historisk sammenhæng uhørt magt og indflydelse på økonomierne. Dette kommer efter en periode hvor BRIK landene var begunstiget af en Super Cycle i råvarer. Det er vores opfattelse at der er et helt nyt økonomisk regime på vej, som man som investor må være forberedt på. Verdens BRIK lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) udgør mere end halvdelen af verdens befolkning og verdens hurtigst voksende middelklasse.

Momentum Markets:

Kontakt

Mail:                Telefon:
Klik her           33 68 15 40